Chủ nhật, 2/8/2015 Trang chủ  >  Quy hoạch Ngành  > Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch phát triển GTVT Hàng không

09/03/2011 9:23 GMT+7

Quy hoạch phát triển GTVT HK được xây dựng nhằm mục đích đánh giá chính xác tiềm năng phát triển, đồng thời đưa ra các phương án phát triển tất cả các tiềm năng của Ngành HKVN một cách hiệu quả, phù hợp với đường lối, chiến lược và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quy hoạch phát triển GTVT HK là cơ sở cần thiết cho việc lập các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn và kế hoạch hàng năm của Ngành cũng như làm cơ sở cho các đơn vị thuộc Ngành xây dựng và lập kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm đảm bảo sự phát triển thống nhất, hài hoà, hiệu quả của tất cả các chủ thể tham gia hoạt động trong lĩnh vực HKDD.
Quy hoạch phát triển GTVT HK được xây dựng trên cơ sở: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia đến năm 2020; Chiến lược phát triển GTVT đến năm 2010, định hướng đến 2020; Hiện trạng kinh tế xã hội đất nước; Hiện trạng Ngành GTVT và HKDD; Hiện trạng và xu thế phát triển của HKDD trên thế giới cũng như dựa trên các căn cứ pháp lý quan trọng như: các văn kiện về đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước qua các kỳ Đại hội (đặc biệt là Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII và IX), Luật HKDD Việt Nam, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch. Download toàn bộ bản quy hoạch   tại đây
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?