Chủ nhật, 2/8/2015 Trang chủ  > Thông tin chỉ đạo điều hành

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

26/12/2012 11:33 GMT+7

Ngày 20/12, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
Theo Nghị định, ngoài các nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của tổ chức Bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ GTVT thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 2 của Nghị định này.
Trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Bộ GTVT có nhiệm vụ và quyền hạn công bố và chỉ đạo tổ chức thực hiện đóng, mở cảng hàng không, sân bay, thiết lập đường hàng không sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép; quyết định việc đóng tạm thời và mở lại cảng hàng không, sân bay; Tổ chức việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật; Quy định và hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện giao thông đường hàng không; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của tàu bay, cấp Giấy chứng nhân đủ điều kiện bay xuất khẩu đối với tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay khi xuất khẩu, cấp hoặc công nhận Giấy chứng nhận loại đối với tàu bay, động cơ cánh quạt tàu bay khi sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu; Quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều kiện hoạt động của cơ sở thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và cơ sở kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường hàng không;
Đối với hoạt động vận tải hàng không, Bộ GTVT có nhiệm vụ quyền hạn: Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện điều kiện kinh doanh vận tải, cơ chế, chính sách phát triển vận tải, các dịch vụ hỗ trợ vận tải theo quy định của Chính phủ; Quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ vận hành, khai thác vận tải, công bố đương bay dân dụng sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, hướng dẫn thực hiện vận tải đa phương thức theo quy định của Chính phủ, tổ chức cấp phép hoạt động bay dân dụng, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp quản lý hoạt động bay dân dụng;
Ngoài ra, Bộ có nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hàng không dân dụng; Phê duyệt chương trình an ninh hàng không dân dụng, phương án điều hành tàu bay bị can thiệp bất hợp pháp, chấp thuận chương trình an ninh hàng không dân dụng của các hãng hàng không nước ngoài, chủ trì kiểm tra và cung cấp thông tin an ninh, an toàn hàng không; Hướng dẫn thủ tục điều tra sự cố tai nạn tàu bay theo quy định của Chính phủ, tổ chức việc thực hiện điều tra, xử lý tai nạn hàng không dân dụng, chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện tìm kiếm cứu nạn hàng không theo thẩm quyền; Quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường đối với phương tiện giao thông đường hàng không; Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hàng không; Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng không, chỉ đạo việc xây dựng triển khai các chương trình dự án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm dịch vụ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giao thông vận tải…
Về cơ cấu tổ chức, Bộ Giao thông vận tải thành lập 26 đơn vị, trong đó có 21 đơn vị là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Kế hoạch Đầu tư; Vụ Tài chính; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Vụ An toàn giao thông; Vụ Pháp chế; Vụ Vận tải; Vụ Khoa học – Công nghệ; Vụ Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Vụ Tổ chức cán bộ;  Thanh tra; Văn phòng; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Cục Y tế giao thông vận tải.
Ngoài ra, Bộ có 05 đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải; Báo Giao thông vận tải và Tạp chí Giao thông vận tải.
Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ (trừ Tổng cục đường bộ Việt Nam).
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2013 và thay thế Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.
Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục HKVN./.
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?