Thứ 6, 24/10/2014 Trang chủ  > Thông tin chỉ đạo điều hành

Danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

10/07/2013 14:30 GMT+7

Ngày 3/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1054/QĐ-TTg ban hành danh sách  các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ là: Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải; Học viện Hàng không Việt Nam; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là: Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh; Ban Quản lý dự án Thăng Long; Ban Quản lý dự án An toàn giao thông; Ban Quản lý dự án 1; Ban Quản lý dự án 2; Ban Quản lý dự án 6; Ban Quản lý dự án 7; Ban Quản lý dự án 85.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2013 và thay thế Quyết định 99/QĐ-TTg ngày 19/01/2009  của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này./.
Trung tâm chuyên sua chua laptop hàng đâu duy nhất tại Việt Nam, cho thue xe
Địa chỉ Mua loa karaoke Uy Tín hàng đâu tại Hà Nội