Thứ 4, 29/7/2015 Trang chủ  > Thông tin chỉ đạo điều hành

Danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

10/07/2013 14:30 GMT+7

Ngày 3/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1054/QĐ-TTg ban hành danh sách  các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ là: Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải; Học viện Hàng không Việt Nam; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là: Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh; Ban Quản lý dự án Thăng Long; Ban Quản lý dự án An toàn giao thông; Ban Quản lý dự án 1; Ban Quản lý dự án 2; Ban Quản lý dự án 6; Ban Quản lý dự án 7; Ban Quản lý dự án 85.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2013 và thay thế Quyết định 99/QĐ-TTg ngày 19/01/2009  của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này./.
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?