Thứ 5, 30/7/2015 Trang chủ  > Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NNSN, TPCP

16/07/2013 23:33 GMT+7

Ngày 12/7, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Công điện hỏa tốc số 31/CĐ-BGTVT gửi các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án; các cơ quan tham mưu thuộc Bộ; Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành; các Tập đoàn, Tổng công ty 90, 91 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN), trái phiếu Chính phủ (TPCP), Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.
Đối với các dự án khởi công mới, chỉ được phê duyệt đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.
Đối với các dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, chỉ được phê duyệt đầu tư phần vốn ngân sách trung ương theo đúng mức vốn đã được thẩm định.
Các cơ quan, đơn vị cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định của Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ; báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 30/6/2013 và các giải pháp xử lý nợ đọng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn thực hiện khi chưa được bố trí vốn, dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng.
Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn. Đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán  theo đúng hợp đồng đã ký theo quy định  tại Điều 58, 59 Luật Đấu thầu; lập và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án theo đúng quy định tại Điều 6- Luật Đấu thầu và khoản 3, Điều 10 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ./.
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?