Thứ 2, 3/8/2015 Trang chủ  >  Tuyên truyền phổ biến pháp luật  > Phổ biến văn bản

Quy định về những điều đảng viên không được làm

03/12/2011 21:50 GMT+7

Ngày 01/11/2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Quy định về những điều đảng viên không được làm gồm 19 điều liên quan trực tiếp đến những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được xã hội, nhân dân quan tâm, lo lắng, mong muốn mọi đảng viên phải nghiêm chỉnh, gương mẫu thực hiện. Đảng viên không những phải gương mẫu thực hiện các quy định của Nhà nước về những điều không được làm đối với công dân, cán bộ, công chức, viên chức mà còn phải thực hiện nghiêm túc Quy định này. Trong 19 điều đảng viên không được làm, có một số việc pháp luật không cấm công dân làm, nhưng nếu đảng viên làm sẽ làm giảm, thậm chí làm mất tính tiên phong, gương mẫu, vai trò lãnh đạo đối với quần chúng. Đảng viên thực hiện nghiêm chỉnh 19 điều đảng viên không được làm là góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao uy tín của Đảng đối với nhân dân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định và định kỳ hàng năm báo cáo với cấp ủy cấp trên tình hình thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quy định số 47-QĐ/TW thay thế Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị (khoá IX) về những điều đảng viên không được làm ./.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục HKVN
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?