Thứ 2, 3/8/2015 Trang chủ  >  Tuyên truyền phổ biến pháp luật  > Phổ biến văn bản

Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam

04/02/2012 15:42 GMT+7

Ngày 03/2/2012, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam Phạm Quý Tiêu đã ký ban hành Quy định số 34-QĐ/TVĐU về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam.
Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam gồm những nội dung như sau:
1. Đối với Tổ quốc, với Đảng, với ngành Hàng không dân dụng Việt Nam
- Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với đường lối và sự nghiệp đổi mới của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;
- Bảo vệ, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam, yêu ngành, yêu nghề, tận tâm, tận lực xây dựng ngành Hàng không dân dụng Việt Nam phát triển nhanh, an toàn và hiện đại.
2. Đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị
- Nghiêm chỉnh chấp hành những quy định, quy chế của đảng bộ, chi bộ, của cơ quan, đơn vị. Có ý thức trách nhiệm xây dựng bảo vệ uy tín của Đảng; xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển ổn định, bền vững; thực hiện tốt mục tiêu “Tất cả vì sự an toàn và hiệu quả của mỗi chuyến bay, vì sự phát triển bền vững của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam”;
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
3. Đối với công việc
Chủ động, sáng tạo, tận tụy; phong cách làm việc khoa học, toàn tâm toàn ý; làm việc có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao.
4. Đối với đồng chí, đồng nghiệp
- Tôn trọng, đoàn kết, thương yêu, chân thành, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ, bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, hẹp hòi, vị kỷ;
- Không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng chí, đồng nghiệp.
5. Đối với bản thân
- Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội;
- Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Đảng, của chính quyền địa phương nơi cư trú;
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, điều động của tổ chức;
- Trung thực, khiêm tốn, giản dị; ứng xử có văn hóa, lịch sự; có lối sống lành mạnh;
- Gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí;
- Không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ và truyền thống của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.
Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW, ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ./. 

                                                                   Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục HKVN

Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?