Thứ 3, 4/8/2015 Giới thiệu  >  Tổ chức Cục HKVN  > Cơ quan Cục

Phòng An ninh Hàng không

07/09/2009 21:9 GMT+7

Vị trí và chức năng

Phòng An ninh hàng không là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về An ninh hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng:

a) Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam, chương trình kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng, chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không dân dụng, quy định về giấy tờ của hành khách đi tàu bay, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an ninh hàng không dân dụng được phân công;

b) Tiêu chuẩn cơ sở về an ninh hàng không; danh mục các vật phẩm nguy hiểm hạn chế mang theo người và hành lý lên tàu bay; mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; văn bản hướng dẫn, chỉ thị về an ninh hàng không.

2. Chủ trì kiểm tra, thẩm định trình Cục trưởng:

a) Chương trình an ninh hàng không dân dụng của người khai thác cảng hàng không, sân bay, hãng hàng không Việt Nam; chương trình an ninh hàng không dân dụng của hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; phương án chỉ huy, điều hành tàu bay đang bay bị can thiệp bất hợp pháp của cơ quan cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

b) Phê duyệt Quy chế an ninh của các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay;

c)  Cấp, gia hạn, đình chỉ giấy phép khai thác trang thiết bị an ninh hàng không, giấy phép cho cơ sở cung cấp dịch vụ an ninh hàng không;

d) Thừa nhận, áp dụng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật, quy chế khai thác, tài liệu nghiệp vụ về an ninh hàng không; công bố, phát hành trong nước và quốc tế thông tin, thông báo liên quan đến an ninh hàng không.

đ) Phê duyệt Hội đồng thẩm định giáo trình, tài liệu, giáo trình, giáo viên đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về an ninh hàng không; cấp, gia hạn, công nhận, thu hồi, đình chỉ giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ an ninh hàng không;

e) Thiết lập hệ thống quản lý an ninh hàng không.

3. Tham mưu cho Cục trưởng về tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh hàng không, tổ chức lực lượng an ninh hàng không, lực lượng hàng không tham gia ứng phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

4. Là cơ quan thường trực, giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều phối công tác bảo đảm, giám sát an ninh hàng không, đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp, công tác điều tra, xử lý sự cố, vi phạm về an ninh hàng không.

5. Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo Cục trưởng các sự cố an ninh hàng không, các hành vi can thiệp bất hợp pháp. Ban hành hoặc kiến nghị ban hành khuyến cáo khắc phục khiếm khuyết trong công tác an ninh hàng không; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khuyến cáo, biện pháp khắc phục trong công tác an ninh hàng không.

6. Cấp thẻ, quản lý việc cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không và giấy phép ra  vào các khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay theo quy định.

7. Chủ trì tổ chức kiểm tra, thẩm định và thực hiện việc cấp, công nhận, thu hồi  giấy phép, chứng nhận năng định đối với nhân viên an ninh hàng không.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình an ninh hàng không; phương án chỉ huy, điều hành tàu bay đang bị can thiệp bất hợp pháp, quy chế an ninh hàng không; công tác bảo đảm an ninh chuyến bay chuyên cơ; công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong ngành theo quy định của pháp luật.

9. Chủ trì thẩm định phương án khẩn nguy đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp của cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu.

10. Tham gia kiểm tra cấp, công nhận, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không đối với cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; kiểm tra, giám sát việc đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

11. Tạm thời đình chỉ hoặc kiến nghị Cục trưởng đình chỉ, thu hồi giấy phép của các tổ chức, cá nhân nếu có vi phạm và nguy cơ gây mất an ninh hàng không theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia công tác thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại và những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực an ninh hàng không; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an ninh hàng không.

13. Quản lý đội ngũ công chức thuộc Phòng theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao. 

Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?