Công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Cục Hàng không Việt Nam

Công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Cục Hàng không Việt Nam

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trong lĩnh vực HKDD năm 2021 đã đạt được một số kết quả nhất định.

Liên kết website