Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng

Ngày 25/11, thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Bộ GTVT, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Bộ GTVT năm 2021, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2021.

Liên kết website