Vietnam Airlines: Hơn 2 thập kỷ vươn cánh bay nối Việt Nam- Australia

Vietnam Airlines: Hơn 2 thập kỷ vươn cánh bay nối Việt Nam- Australia

Đường bay thẳng đầu tiên đến Australia được Vietnam Airlines khai trương vào năm 1995. Đến nay, Vietnam Airlines là hãng vận chuyển lớn nhất trên đường bay trực tiếp giữa hai nước đồng thời góp phần quảng bá những giá trị Việt đến với thế giới.

Liên kết website