Hội nghị sơ kết công tác an toàn hàng không 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác an toàn hàng không 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 15/07/2019, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác an toàn hàng không 6 tháng đầu năm 2019.

Liên kết website