Tin Mới:

TIN ĐỐI NGOẠI

Nghị định bổ sung quy định xác định nguồn tiền lương bổ sung để ...

Nghị định bổ sung quy định xác định nguồn tiền lương bổ sung để trả thêm cho người lái máy bay là người Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2023/NĐ-CP bổ sung Nghị định số 87/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực ...

 • 2000/QĐ-CHK

  Decision Promulgating Guidance material for Search and Rescue exercise

 • 2000/QD-CHK

  GUIDANCE MATERIAL FOR SEARCH AND RESCUE EXERCISE

 • 71/2023/NĐ-CP

  Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

 • 1933/QĐ-CHK

  Quyết định về việc cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam

Liên kết website