ICAO phát động 2021 – Năm Văn hóa an ninh hàng không

Thứ Sáu, 18/12/2020 - 11:29 GMT+7

ICAO sẽ khởi động năm Văn hóa An ninh trong Hội nghị chuyên đề An ninh Hàng không Toàn cầu thường niên lần thứ tư (AVSEC2020) vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Chủ đề chính của Hội nghị năm nay là “Cải thiện văn hóa An ninh bằng cách kết nối các Điểm”.

Tại khóa họp lần thứ 40 năm 2019 Đại hội đồng Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã chỉ định năm 2020 là Năm văn hóa An ninh nhưng do đại dịch COVID-19 thống trị tâm trí của toàn giới hàng không nên các hoạt động đều tạm dừng và khởi động lại vào năm 2021. Đại hội đồng lần thứ 40 yêu cầu ICAO phát triển thêm các công cụ để nâng cao nhận thức về an ninh và văn hóa an ninh.

ICAO sẽ khởi động năm Văn hóa An ninh trong Hội nghị chuyên đề An ninh Hàng không Toàn cầu thường niên lần thứ tư (AVSEC2020) vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Chủ đề chính của Hội nghị năm nay là “Cải thiện Văn hóa An ninh bằng cách Kết nối các Điểm”.

Bảo mật là trách nhiệm của mọi người

Văn hóa là một tập hợp các chuẩn mực, niềm tin, giá trị, thái độ và giả định vốn có trong hoạt động hàng ngày của một tổ chức và được phản ánh bằng các hành động và hành vi của tất cả các thực thể và nhân viên trong tổ chức. Văn hóa an ninh cũng không khác biệt. Bảo mật là trách nhiệm của mọi người – từ thấp đến cao- từ trên xuống dưới.  

Năm Văn hóa An ninh tạo cơ hội thúc đẩy an ninh trong tất cả các lĩnh vực hoạt động hàng không. Từ đó đạt được sự cân bằng về an ninh, an toàn, tạo thuận lợi và trải nghiệm của hành khách, đây là điều cần thiết để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh liên tục. ICAO kêu gọi tất cả các chuyên gia hàng không, không chỉ những người liên quan trực tiếp đến vai trò an ninh hàng không, xác định và đảm nhận các vai trò của họ trong việc ngăn chặn, phát hiện và ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp. Với việc năm 2021 là kỷ niệm 20 năm ngày 11/9 - vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không với hậu quả tàn khốc như vậy - việc tích cực thúc đẩy văn hóa an ninh là vô cùng kịp thời.

Các mối đe dọa đối với hàng không

Phát triển văn hóa an ninh và năng lực con người càng quan trọng hơn trước những mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng đối với hàng không và nhu cầu khởi động lại các hoạt động một cách an toàn sau đại dịch. Đây cũng là nguyên tắc bao trùm, cũng như là kết quả ưu tiên quan trọng của Kế hoạch An ninh Hàng không Toàn cầu ICAO (GASeP) mà tất cả chúng ta đều ủng hộ.


Một nền văn hóa an ninh tích cực có thể khiến nhân viên cảm thấy rằng họ đóng vai trò quan trọng về an ninh và giúp bảo vệ lĩnh vực hàng không dân dụng. Nó giúp ngăn chặn các mối đe dọa và rủi ro bên trong và bên ngoài có thể dẫn đến tử vong và thương vong cũng như các thiệt hại về hoạt động, danh tiếng hoặc tài chính. Điều này là do nhân viên suy nghĩ và hành động theo những cách có ý thức bảo mật hơn và xác định và báo cáo các hành vi hoặc hoạt động được quan tâm.

Lãnh đạo và định hướng chiến lược

Bảo mật phải là một giá trị kinh doanh cốt lõi quan trọng, một tài sản thương mại, chứ không phải là một nghĩa vụ hoặc một chi phí hàng không nặng nề. Theo đó, các nhà lãnh đạo trong ngành hàng không cần xác nhận các thông điệp thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi an ninh. Thông qua việc thúc đẩy văn hóa an ninh như một chỉ thị quan trọng của lãnh đạo, cùng với việc phân bổ nguồn lực hợp lý, nhân viên hàng không sẽ thừa nhận an ninh đóng vai trò quan trọng trong trách nhiệm hàng ngày của họ.

Chuyển đổi văn hóa an ninh hàng không sẽ không dễ dàng. Sẽ cần có những nỗ lực đáng kể để đưa ý thức bảo mật vào các hoạt động bình thường. Các cam kết làm việc chăm chỉ và lãnh đạo sẽ được yêu cầu để các phương pháp tiếp cận đa cơ quan đối với an ninh trở thành chuẩn mực, tức là cách tiếp cận không chỉ tập trung vào an ninh hàng không mà là an ninh nói chung.

Từ người sàng lọc đến người dọn dẹp, từ các quan chức chính phủ hàng đầu và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp đến nhân viên tuyến đầu, và từ tài xế taxi đến những người làm việc trong các cửa hàng bán lẻ ở sân bay, tất cả mọi người sẽ có vai trò quan trọng để cải thiện an ninh trong hoạt động hàng không. Tất cả nhân viên hàng không, trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể có tác động tích cực đến an ninh trong tổ chức của họ. Tuy nhiên, việc hướng dẫn họ tối đa hóa tác động đó là tùy thuộc vào sự lãnh đạo của họ.

Các nhà lãnh đạo có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xây dựng và thúc đẩy văn hóa an ninh tích cực. Điều này có thể bao gồm các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng; thúc đẩy việc báo cáo hoạt động đáng ngờ ngay lập tức và tuân thủ các chính sách và thủ tục của công ty xác định văn hóa bảo mật và an ninh. Ví dụ: tuyên bố tầm nhìn sân bay, thông báo bằng văn bản và thông báo của nhân viên.

Nỗ lực toàn cầu

ICAO sẽ cung cấp một chương trình toàn cầu về các sự kiện thiết thực trong suốt năm 2021 để ủng hộ Năm Văn hóa An ninh. Những nỗ lực này sẽ bao gồm các hội thảo, tài liệu đào tạo và hướng dẫn và các công cụ thúc đẩy một nền văn hóa an ninh mạnh mẽ.

Để chiến dịch Năm Văn hóa An ninh thành công, cần có những hành động xác định ở cấp độ toàn cầu với sự hợp tác hỗ trợ, sự ủng hộ các sáng kiến văn hóa an ninh và ghi nhận tác động của chúng trong việc cải thiện hàng không dân dụng nói chung của các Quốc gia, ngành công nghiệp và các tổ chức khác cũng như các bên liên quan

 Các công cụ thực hành

Để năm Văn hóa An ninh thực hiện tốt và hiệu quả ICAO sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ các phương pháp hay nhất, các tài liệu liên quan đến Văn hóa An ninh ICAO đều được cung cấp miễn phí trí trên trang web Văn hóa An ninh ICAO để các các cơ quan Nhà nước, tổ chức hoặc các nhà điều hành có thể tham khảo và triển khai.

Lời kêu gọi hành động

Thay đổi hành vi và thái độ đối với an ninh cần thời gian - nhưng hoàn toàn có thể. Hàng không đã đạt được những thay đổi thành công trong lĩnh vực an toàn. Rút ra bài học từ những thành công này để có cách tiếp cận chủ động và thiết thực không kém đối với văn hóa an ninh trong năm tới.

(VATM- Lược dịch theo Unitingaviation)