Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Côn Đảo

Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Côn Đảo

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa phê duyệt Chương trình an ninh hàng không của Cảng hàng không Côn Đảo.

Liên kết website