Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng HKQT Cam Ranh

Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng HKQT Cam Ranh

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không HKQT Cam Ranh

Liên kết website