Học tập và làm theo Bác gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cục HKVN

Học tập và làm theo Bác gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cục HKVN

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Cục HKVN đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Liên kết website