Vietnam Airlines và Jetstar Pacific phục vụ gần 1,6 triệu lượt khách trong hơn 20 ngày cao điểm Tết

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific phục vụ gần 1,6 triệu lượt khách trong hơn 20 ngày cao điểm Tết

Trong dịp Tết, chỉ số máy bay sẵn sàng khai thác của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đạt mức cao xấp xỉ 100%.

Liên kết website