Vietjet mở đường bay TP.HCM (Việt Nam) - Bali (Indonesia)

Vietjet mở đường bay TP.HCM (Việt Nam) - Bali (Indonesia)

Đường bay TP.HCM (Việt Nam) – Bali (Indonesia) được khai thác khứ hồi vào các ngày thứ hai, tư, năm, sáu, chủ nhật từ 29/5/2019. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 04 giờ.

Liên kết website