Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam diễn tập ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam diễn tập ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay

Sáng nay, TCT Quản lý bay Việt Nam (VATM) diễn tập ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay.

Liên kết website