Mỹ cấm hành khách mang một số loại Macbook Pro lên máy bay

Mỹ cấm hành khách mang một số loại Macbook Pro lên máy bay

Cơ quan An toàn hàng không Mỹ cấm hành khách mang một số mẫu của dòng MacBook Pro lên máy bay.

Liên kết website