Hành khách cần đáp ứng một số điều kiện khi thực hiện chuyến bay

Hành khách cần đáp ứng một số điều kiện khi thực hiện chuyến bay

Ngày 20/10/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về Tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giai đoạn từ 21/10/2021 đến 30/11/2021.

Liên kết website