Canada siết chặt quy định về sử dụng thiết bị bay không người lái

Canada siết chặt quy định về sử dụng thiết bị bay không người lái

Bộ Giao thông Canada công bố các quy định mới nghiêm ngặt hơn về việc sử dụng máy bay/thiết bị bay không người lái, như quy định về tuổi tối thiểu, giấy phép sử dụng, cũng như giới hạn các khu vực cấm bay.

Liên kết website