Mỹ có cách giúp tiết kiệm thời gian máy bay chờ tại đường băng

Mỹ có cách giúp tiết kiệm thời gian máy bay chờ tại đường băng

Các sân bay lớn của Mỹ chuẩn bị thử nghiệm phần mềm quản lý lưu lượng hàng không tại 27 sân bay ở các thành phố lớn trên khắp lãnh thổ.

Liên kết website