Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Liên kết website