Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa

Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa

Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên đường bay nội địa có dải giá từ 0 (không) đồng đến mức tối đa của từng nhóm cự ly bay. Hãng hàng không quyết định dải giá dịch vụ vận chuyển hành khách trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách đảm bảo phù hợp với chi phí sản xuất kinh doanh thực tế của từng chuyến bay.

Liên kết website