Cục Hàng không Việt Nam chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 8

Cục Hàng không Việt Nam chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 8

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về chủ động phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 8

Liên kết website