Điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh

Điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh

Ngày 4/5/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 769/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030.

Liên kết website