Cơ hội hợp tác phát triển hạ tầng cảng hàng không Việt - Pháp

Cơ hội hợp tác phát triển hạ tầng cảng hàng không Việt - Pháp

Ngày 15/5/2019, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp, Cơ quan Kinh tế và Cơ quan Thương mại Pháp cũng đoàn các Doanh nghiệp Pháp phối hợp tổ chức Tọa đàm Việt – Pháp : Cơ hội hợp tác phát triển hạ tầng cảng hàng không, được tổ chức tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội.

Liên kết website