Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
4377/CT-CHK Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn khai thác tàu bay trong điều kiện thời tiết bất lợi 11.10.2021
04/2021/TT-TTCP Thông tư về quy trình tiếp dân 01.10.2021
1742/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT 01.10.2021
1740/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực GTVT đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 30.09.2021
21/2021/TT-BGTVT Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam. 26.09.2021
20/2021/TT-BGTVT Thông tư ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không 22.09.2021
1563/QĐ-CHK Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên 16.09.2021
1565/QĐ-CHK Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Đồng Hới. 16.09.2021
1566/QĐ-CHK Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Tuy Hòa 16.09.2021
1542QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy trình phối hợp xử lý theo dõi hệ thống quản lý tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 14.09.2021
1672QĐ-BGTVT Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 14.09.2021
1541/QĐ-CHK Quyết định ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay. 14.09.2021
23/CT-TTg Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 02.09.2021
3751/CT-CHK Chỉ thị về tăng cường lỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ công vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng. 01.09.2021
1594/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 27.08.2021
1562/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 23.08.2021
1533/QĐ-BGTVT Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 17.08.2021
21/CT-TTg Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn liền với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. 05.08.2021
1307/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021 15.07.2021
3033/CT-CHK Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn khai thác tàu bay 14.07.2021
Thông báo
Liên kết website